Inschrijven voor start werkzaamheden

TOELICHTING

 

Deze aanvraag volledig invullen de dag voor aanvang werkzaamheden verzenden.

 

Deze pagina is bedoeld voor bedrijven of zelfstandigen die werkzaamheden gaan verrichten op een project van SMT Bouw & Vastgoed. Wij willen u verzoeken voor aanvang van de werkzaamheden onderstaande aanvraag volledig in te vullen en inclusief gevraagde documenten te verzenden.

 

Wij verzoeken u de aanvullende documenten zoals E101-verklaring notificatie, uittreksel KvK en/ of overige ter zake doende documenten toe te voegen bij uw inschrijving.

Verblijfsdocumenten, werkvergunningen e.d. van mensen wiens identiteit oorspronkelijk buiten EER landen en Zwitserland vallen, worden alleen toegestaan na een verscherpte controle door de administratie van SMT Bouw & Vastgoed.

Gelieve hierover contact op te nemen met de administratie van SMT Bouw & Vastgoed (Tel: 073-6924444)

 

Op de eerste werkdag dient de aanvrager zich te legitimeren bij de uitvoerder van SMT Bouw & Vastgoed.

Voor het vaststellen van de identiteit is een rijbewijs niet voldoende neem daarom op de eerste werkdag uw paspoort of ID-kaart mee.

 

Werknemers buiten de EER-zone:

Wie mag in Nederland komen werken?
Werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen in Nederland werken. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ook werknemers met de Zwitserse nationaliteit mogen in Nederland werken. Werknemers uit overige landen mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken.


Werknemers  van buiten de EER mogen alleen in Nederland werken in de volgende situaties: 
1. De werknemer heeft een verblijfsdocument met de aantekening: 'Arbeid is vrij toegestaan'. 
2. De werknemer heeft een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen. Daarop staat de aantekening 'Arbeid is vrij toegestaan'. 
3. De werknemer heeft een geldige gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). 
4. De werkgever heeft een geldige tewerkstellingsvergunning voor een werknemer van buiten de EER. De werknemer moet ook een geldige verblijfstitel hebben, bijvoorbeeld een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). 
Dit geldt ook voor werknemers uit Kroatië. 

 

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen vragen wij van werknemers buiten de EER en Zwitserland een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen.

 

Voor meer informatie over ERR landen verwijs ik u naar de informatie op de website van het Ondernemersplein.

 

<widget><id>9</id><onload>onLoadForm</onload></widget>